Sunday, 1 July 2007

a battle to remember...

I would just like to share this poem which was publish in The Vision, a campus magazine of University of Southeastern Philippines-College of Development Management, issued March 1999, Vol. 2 No. 2, Davao City.
This is dedicated to all the street manpower crying out their battle against all odds of the Philippine government...to all of you...I remembered those days.

(Written in Filipino, the Philippine national language).

Dialektiko

Bawat bukang-liwayway,
Bawat ihip ng hangin,
Mabahung basura,
Sa putikang lupa.
Sagad sa init,
Sa naghihingalong sikmura.

Pagod sa paghahanap,
Sa yakap na napakailap tag-ulan...tagtuyo...
Nakikibakang nakayapak,
naging pipi at walang pakpak.

Kay higpit ng sinturon,
Sakal hanggang leeg,
Ng lipunang mapanupil.
Isang lintang hayok sa dugo'y kumikitil.

Sakit...
sa katawa'y nag-aalumpihit,
Sa nakaambang unos,
Sa laman ay tagos.

Nakakuyom ang kamao,
At pangang nagngingitngit.
Isang mistulang Diyos,
Akala mo'y tupa,
Ngunit isang multong lampa.

Ngayon,
Sa kalagitnaan ng alon,
Lunurin ang tinuringang alupihan,
Agaw-hininga,
Sa sarili'y namamalikmata.

Karaniwang tao.
Ikaw ba'y humihinga pa?
Hubarin ang piring,
Sa manhid na kaluluwa.
Kaya pa ba?
Bumangon ka!

No comments: